Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader

Budgetmotion FM 34/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: upphovsrätt, upphovsrättskostnad, upphov,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter