Finansmotion 34/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Indexjustering av barnbidraget, ändring av motivering

 

Barnbidraget har inte inflationsjusterats på länge. Det innebär att barnbidraget sjunkit i takt med att penningvärdet försämrats.

     Det är viktigt att alla förmåner som vårt välfärdssamhälle erbjuder är uppdaterade.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 45.10.53 Barnbidrag (F) ändras så att sista meningen i första stycket ersätts med följande ”Landskapsregeringen avser att i början på året indexjustera barnbidraget och återkommer till lagtinget med förslag till ändring av barnbidragslagen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman                       

 

 

 

Mika Nordberg