Indexjustering av barnbidraget, ändring av motivering

Budgetmotion FM 34/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: indexjustering, justering, index, bidrag, barnbidrag, barn


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter