Finansmotion 34/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2004-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete

 

 

När det gäller skolornas uppgift att befrämja det åländska kulturarvet och den åländska identiteten bör skolornas undervisning i historia och samhällskunskap skapa förståelse, delaktighet och ansvarstagande för kulturmiljön, traditionerna och människornas levnadsvillkor under olika tider samt ge insikt om den identitet som kulturarvet ger.

     Det finns ett skriande behov av adekvata läromedel i Ålands historia och samhällskunskap i grundskolorna på Åland och i Ålands Lyceum. Som saken nu förhåller sig nämns t.ex. Åland inte alls i läroböcker som behandlar järnåldern. Av detta får eleverna lätt uppfattningen att Åland inte har någon historia från de tidigare åldrarna. De läromedel om Ålands självstyrelse som finns fyller inte det behov av intresseväckande kunskap som eleverna bör bibringas.

     För att projektet ”Leve historien” skall vara klart till demilitariseringens jubileumsår 2006 bör det få resurser under 2005. Delar av Bomarsundsprojektet borde enligt vårt förmenande på ett naturligt sätt kunna inlemmas i läromedelsprojektet i historia ”Leve historien”. Finansieringen av ”Leve historien” kunde delvis tas från moment 46.09.59.

 

Med beaktande av ovanstående förslår vi

 

att anslaget under moment 46.01.04 höjs med 40.000 euro som öronmärks för det redan uppstartade projektet ”Leve historien”.

 

 

Mariehamn den 15 november 2004

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund