Höjning av anslaget under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete

Budgetmotion FM 34/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter