Finansmotion 35/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 35/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avskaffande av TV-avgiften, ändring av motivering

 

 

Ett alternativ till nuvarande TV-avgift har länge diskuterats och landskapsregeringens arbetsgrupp där oppositionen förvägrades medverkan har fortfarande inte kommit till resultat. Nuvarande finansieringssystem för public service-radion är djupt orättvist där innehavare av TV-mottagare tvingas betala en avgift vars användning till tre fjärdedelar används till finansiering av radioproduktion. En omfattande övervakningsapparat med anställda övervakare som idkar uppsökande verksamhet ute i bygderna behövs som innebär en stor kostnad för uppbörden tillsammans med den ersättning som betalas till Posten Åland för detta. Samtidigt är finansieringen osäker för public service-verksamheten, hot om neddragning av anslaget till radion har förekommit från regeringspartiernas företrädare och en enkel majoritet i lagtinget kan dra ner anslagen till radion vilket gör den försiktig i sin nyhetsrapportering. För att få en rättvis finansiering av public service-verksamheten och en trygg bas för densamma så att radion vågar vara en ickekorrupt fri röst i medialandskapet så behövs ett nytt finansieringssystem.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 43.05 RADIO- OCH TV-VERKSAMHET ges följande tillägg: "Finansieringssystemet för public service-radioverksamheten förnyas så att en landskapsskatt som ersätter dagens TV-avgift uppbärs för att finansiera radions verksamhet. Intäktsöverföringen till radion knyts en %-andel av de totala inkomsterna i landskapet budget så att finansieringen följer konjunkturen och detta fastställs i lag som antas med kvalificerad majoritet så att radions oberoende garanteras i större utsträckning."

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Danne Sundman                       

 

 

 

Fredrik Karlström

 Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg