Avskaffande av TV-avgiften, ändring av motivering

Budgetmotion FM 35/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tv, avgift, tv-avgift,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter