Finansmotion 37/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

 

Sammanhållen hemvård

Landskapregeringen har i februari 2007 antagit målsättningar och en handlingsplan för äldreomsorgen. En av målsättningarna är att 90 % av befolkningen som fyllt 75 år skall kunna bo kvar och leva självständigt i sitt hem.

I syfte att förverkliga den målsättningen krävs en lagstiftning att hemtjänst och hemsjukvård organiseras som sammanhållen hemvård. Lagstiftningen har varit på tal i åratal utan att resultat uppnåtts. Nu kan vi inte vänta längre. Åtgärder inom äldreomsorgen förutsätter att lagstiftningen ändras omgående under år 2008. Stor politisk enighet har länge rått om nödvändigheten att ändra lagstiftningen så att sammanhållen hemvård kan införas. Nu är det dags att skrida till handling.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att ett nytt stycke intas i kapitelmotiveringen under kapitlet 45.70 Ålands hälso- och sjukvård med följande lydelse: ”År 2008 ändras lagstifningen så att sammanhållen hemvård blir möjlig och kan införas så snart som möjligt för de äldres bästa”.

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé