Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

Budgetmotion FM 37/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, ålands hälso- och sjukvård, hemvård, sammanhållen hemvård,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter