Finansmotion 37/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård samt till momentet 45.70.74 Ålands hälso- och sjukvård, byggnadsinvesteringar

 

 

Vi undertecknade anser att det i budgetförslaget inte finns grund för att i detta skede slutligt slå fast att flytta verksamheten vid Grelsby sjukhus till den hårt belastade centralsjukhustomten. De framtida behoven inom sjukvården bör fastställas först efter beslut om fastighetsplanen görs. Därtill bör beslut fattas om vilka sjukvårdstjänster som skall finnas i landskapet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

1. att motiveringen på sidan 159 under kapitel 45.70 ”utgående från detta… …t.ex. bostäder.” utgår

 

2. samt att som en följd av detta stycket i motiveringen under kapitel 45.70.24 byggnadsinvesteringar ”Med hänvisning till… …sjukhuskök. ” utgår.

 

 

Saltvik den 18 november 2001

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén