Ändring av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård samt till momentet 45.70.74 Ålands hälso- och sjukvård, byggnadsinvesteringar

Budgetmotion FM 37/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter