Finansmotion 38/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan

 

 

Bild- och formskolan utgör en viktig verksamhet med tanke på möjligheterna för folk i alla åldrar att förkovra sig i design och konst. För att möjliggöra en bra verksamhet föreslås ett utökning av resursen som ändå måste ses som relativt moderat.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.05.55 höjs med 10.000,- EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm