Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan

Budgetmotion FM 38/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: understöd, skolan, bild, bild- och form, bild- och formskolan,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter