Finansmotion 38/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskad skattehöjning, det allmänna avdraget, höjning av anslag

 

 

Landskapsregeringen föreslår på sidan 8 i budgetförslaget att det allmänna kommunala avdraget slopas.

 

På sidan 73 under moment 44.05.36 ”Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)” minskar LR kompensationen till kommunerna med 4,2 M€ som motsvarar kommunernas beräknade kostnad för det allmänna avdraget för år 2010 och aviserar en motsvarande ändring av kommunalskattelagen.

 

Samtidigt ökar staten sina avdrag till löntagarna med en beräknad positiv effekt om 1,9 M€. Nettoeffekten för de åländska skattebetalarna på basen av LR:s budgetförslag är en förlust eller skattehöjning på 2,3 M€.

 

I finansmotion nr 25 föreslår vi att finansutskottet reglerar beloppet i budgeten på moment 39.10.91 ”Skattegottgörelse” med det riktiga beloppet för beskattningsåret 2008. Såvida detta belopp ökar jämfört med LR:s budgetförslag med mera än 2,3 M€ föreslår vi att det allmänna avdraget kvarstår, men nerdras till en årlig beräknad nivå på 2,3 M€.

 

Vi menar att dessa pengar primärt tillhör de åländska skattebetalarna och det behövs för att hålla konsumtionen i det åländska samhället uppe särskilt som budgetförslaget i övrigt innebär betydande indragning av konsumtionskraft.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) ökas med 2.300.000 euro.

 

att motiveringen under moment 44.05.36 kompletteras enligt följande: ”Det allmänna avdraget bibehålls på en nivå som motsvarar en årlig beräknad kostnad på 2.300.000 euro förutsatt att skattegottgörelsen i 2010 års budget ökar med minst detta belopp jämfört med LR:s budgetförslag samt att kommunalskattelagen ändras på motsvarande sätt.”

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand