Minskad skattehöjning, det allmänna avdraget, höjning av anslag

Budgetmotion FM 38/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, skattehöjning, avdrag, allmänt avdrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter