Finansmotion 38/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samordning av bildningsarbetet, tillägg till motivering

 

De strukturella förändringarna i årets budget lyser med sin frånvaro så undertecknade kommer här med ett konkret förslag på ett område som kan förändras utan att servicenivån för den delen behöver försämras. På Åland finns det idag en mängd olika samhällsfinansierade föreningar/förbund/institut som erbjuder samma utbud. Exempelvis finns två bildningsförbund som erbjuder kurser och fritidsaktiviteter samtidigt som liknande verksamhet finns inom den öppna högskolan och medborgarinstitutet. Dessutom tillkommer särskilda medel via budgeten för konst och kulturutbildning på ca 140.000 euro. Förutom dessa organisationer väljer många att utöva sina fritidsintressen via andra föreningar som erhåller samhällsstöd. Undertecknade anser att all den fria bildningsverksamheten kunde administreras under ett och samma tak istället för som idag flera olika organisationer.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att motiveringen under kapitlet 46.05 BILDNINGSARBETE skall ges följande tillägg: ”Landskapsregeringen kommer under året att genomföra en strukturell förändring inom bildningsarbetet där administrationen av den samma ska skötas av en organisation.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Danne Sundman