Samordning av bildningsarbetet, tillägg till motivering

Budgetmotion FM 38/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bildningsarbete, samordning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter