Finansmotion 4/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

 

 

Ålands Radio finansieras med ”tv-avgifter” som betalas av dem som innehar en TV-mottagare. I avgiften borde därför ingå samtliga kostnader för produktion, utsändning och återutsändning av radio och TV som Åland Radio och TV ab har, även upphovsrättskostnader. Andra aktörer på mediemarknaden betalar själv sina upphovsrättskostnader och får dem inte ersatta av landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

1. att anslaget under moment 43.05.62 utgår samt

2. att första stycket under motiveringen under moment 43.05.60 ersätts med följande ”Momentet avser även ersättningar för upphovsrättskostnader som bolaget har.” 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Fredrik Karlström

 

 

 

Mika Nordberg