Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

Budgetmotion FM 4/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: radio, rundradio, rundradioverksamhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter