Finansmotion 4/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Allmänna avdraget, höjning av anslaget

 

I en lågkonjunktur försöker samhället oftast stimulera den ekonomiska aktiviteten med olika åtgärder. Ökade satsningar i infrastruktur, olika stödåtgärder till näringslivet, skattesänkningar för att stimulera konsumtionen är beprövade åtgärder med god effekt. När det gäller det sistnämnda så bakbinds landskapet Åland av avsaknaden av den fulla skattebehörigheten. Ett av de få sätten som funnits för att få ut en indirekt skattesänkning till medborgarna har varit det ”allmänna avdraget i kommunalbeskattningen”. Nu föreslår landsskapregeringen att det avdraget skall slopas och förvärrar på så sätt den ekonomiska krisen i landskapet. Ett bevarande av allmänna avdraget beräknas kosta c:a 4,1 miljoner euro. En summa som bör tas från andra moment i budgetförslaget.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att anslaget under moment 44.05.36  Kompensation för förlust av  skatteintäkter som orsakas av avdrag, höjs med 4.100.000 euro för att det allmänna avdraget fortsättningsvis skall kvarstå.

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Anders Eriksson