Allmänna avdraget, höjning av anslaget

Budgetmotion FM 4/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: allmänt avdrag, allmänna avdraget, anslag, höjning, förlust, skatt, skatteintäkt, skatteintäkter, avdrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård