Finansmotion 40/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer

 

 

Under momentet förslås att kulturdelegationen skall få disponera anslaget i sin helhet också vad avser fördelning av medel till registrerade föreningar. Detta är en stor regimförändring då landskapsregering och lagting tidigare fastställt fördelningen. Så bör det också vara fortsättningsvis. Skulle de verksamma föreningarna bilda ett kulturförbund motsvarande idrottsförbundet kan man överväga att låta en sådan organisation förfoga över medlen. Dessutom bör anslaget för firande av självstyrelsedagen kunna beviljas alla föreningar som visar intresse.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 46.13.50 ändras så att första och sista styckena strykes och följande tillägg tillfogas momentet: ”Verksamhetsmedlen till registrerade föreningar fördelas enligt samma förhållande som i 2005 års budget. Anslaget för självstyrelsedagsfirandet kan beviljas alla föreningar som visar intresse”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström