Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer

Budgetmotion FM 40/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: understöd, verksamhetsunderstöd, förening, organisationer,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter