Finansmotion 40/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Moment 47.03.47. Finansieringsstöd för företag i skärgården

 

Med tanke på skärgårdens mycket speciella förhållanden och stora behov av förnyelse av näringslivet föreslås att föreningen Företagsam Skärgård ges ett årligt bidrag från landskapsregeringen för att långsiktigt trygga
verksamheten. Föreningens uppgift är att konkret förverkliga företagsidéer
tillsammans med skärgårdsföretagare och därigenom utöka och differentiera skärgårdens näringslivsstruktur. Föreningens osäkra ekonomiska situation gör att de inte i tillräcklig grad kan fokusera på huvuduppgiften, utan snarare på den fortsätta finansieringen.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget höjs under moment 47.03.47. Finansieringsstöd för företag med 40 000 euro för att garantera föreningen Företagsam skärgårds fortsatta verksamhet.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé

 

 

Barbro Sundback