Höjning av anslaget under moment 47.03.47 Finansiering för företag i skärgården

Budgetmotion FM 40/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: företag, skärgård,skärgården, finansiering,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter