Finansmotion 42/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum

 

 

Eftersom vi anser att något kultur- och kongresshus inte skall byggas enligt nuvarande planer kan om- och tillbyggnaden av sjöfartsmuseet igångsättas istället under året. Landskapsregeringen får återkomma i nästa års budget med totalkostnaden och vidare anslagsbehov.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.13.58 höjs med 1.000.000,- EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström