Höjning av anslaget under moment 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum

Budgetmotion FM 42/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjöfartsmuseum, museum, utbyggnad, understöd,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter