Finansmotion 44/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin

 

 

Landskapsregeringen föreslår uppförande av ett museimagasin för totalt 1.500.000,- EUR som dessutom beräknas kosta 15.000,- EUR per år i drift. Istället för detta förslag borde man anlita privata fastighetsägare för ändamålet då landskapet inte gjort sig känt som den bästa fastighetsförvaltaren. Istället för att öka landskapets fastighetsbestånd bör det minskas.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.60.75 utgår.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström