Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin

Budgetmotion FM 44/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: magasin, museimagasin, museum,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter