Finansmotion 44/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen för moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter

 

 

Kostnadsutvecklingen för sjötrafiken är oroande. Lönekostnaderna stiger med ca 15% mellan åren 2007 och 2008. Denna utveckling hotar omedelbart och på sikt nivån på skärgårdstrafiken och den servicenivå vi kan erbjuda.

Ser vi detta ur ett jämställdhetsperspektiv kan vi också konstatera att 10%-enheter av denna kostnadsökning kunde utgöra en god grund för en jämställdhetspott som skulle utjämna de skillnader som finns mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrkesgrupper.

Vi anser nu därför att lagtinget och finansutskottet ger landskapsregeringen i uppdrag att till första tilläggsbudget presentera förslag på hur nuvarande trafik kunde genomföras billigare alternativt hur man får mera trafik till samma kostnad. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att motiveringen till momentet 48.20.20 kompletteras med följande text: ”Lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att till första tilläggsbudget presentera förslag på hur nuvarande trafik kunde genomföras billigare alternativt hur man får mera trafik till samma kostnad.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Dennis Jansson