Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 44/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjötrafik, verksamhet, verksamhetsutgift,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter