Finansmotion 44/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands statistik- och utredningsbyrå, höjning av anslaget

 

I kristider är det viktigt att det finns tillräcklig kompetens för att ta samhället ur krisen. Sådan kompetens måste finnas hos beslutsfattarna och i förvaltningen. Adekvat kompetens förutsätter tillgång till ett beslutsunderlag som tas fram genom utredningar och analyser. Åland statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är landskapets viktigaste resurs för att erhålla ett adekvat fakta och relevant statistik för det beslutsunderlag som behövs för att fatta långsiktigt hållbara beslut under rådande konjunkturläge.

     För år 2010 drar landskapsregeringen ner anslaget för ÅSUB:s verksamhet så mycket att byrån inte kommer att kunna producera det nödvändiga material som behövs för säkra ett bra beslutsunderlag för att anpassa landskapets ekonomi till det förändrade budgetläget. De utredningar som regeringen tidigare erhållit t.ex. konjunkturutredningar två gånger i året skärs ner till en ifall regeringens sparförslag godkänns. Dessutom tvingas ÅSUB mer eller mindre upphöra med de särskilda utredningar som behövs för att utveckla självstyrelsens ekonomiska system. Istället tvingas man syssla med externa uppdrag i högre grad för att trygga sysselsättningen av sina anställda. Uppdrag som inte landskapet har någon direkt nytta av i sitt beslutsfattande. För att trygga behovet av nödvändiga beslutsunderlag för fattande av beslut som tar Åland ur den ekonomiska krisen samt för att trygga ÅSUB:s verksamhets utvecklingsförutsättningar äskas om en 50.000 euro under momentet 43.20.20.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR), höjs med 50.000 euro för att garantera behovet av relevant information och fakta för det nödvändiga beslutsunderlag som krävs för att ta Åland ur den rådande ekonomiska krisen.

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen