Ålands statistik- och utredningsbyrå, höjning av anslaget

Budgetmotion FM 44/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: statistik, utredning, statistik- och utredningsbyrå, ålands statistik- och utredningsbyrå, information, fakta


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter