Finansmotion 45/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter

 

 

Landskapsregeringen som ju inte gjort sig känd för att göra goda fastighetsaffärer föreslår under momentet att en räcka markområden skall avyttras. Den sammanlagda arealen är ca 145 hektar. Med det pris som landskapsregeringen föreslår blir det ca 2400 EUR per hektar vilket är ett lågt utgångspris. Man borde sikta på ett högre pris.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 37.55.21 höjs med 350.000,- EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm