Höjning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter

Budgetmotion FM 45/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: försäljning, fastighet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter