Finansmotion 45/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kortruttsöverenskommelse, tillägg till motivering

 

 

Istället för att köpa ännu en konsultutredning angående kortruttsalternativ för skärgårdstrafiken bör de politiska partierna gemensamt utarbeta en framtida plan för att kunna börja omläggningen av effektivare och billigare trafiklösningar. Planen ska vara förankrad hos samtliga partier för att hålla även över kommande val.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R) ges följande tillägg: ”En parlamentarisk grupp tillsätts med representanter från samtliga partier för att åstadkomma en långsiktig och hållbar överenskommelse i ett helhetsperspektiv angående kortruttsalternativen för skärgårdstrafiken”.

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman