Kortruttsöverenskommelse, tillägg till motivering

Budgetmotion FM 45/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kortrutt, överenskommelse, trafik, skärgård, skärgårdstrafik


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter