Finansmotion 45/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin med 50.000 euro

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår att uppförande av ett museimagasin skall kosta 1,2 miljoner EUR. Enligt vår mening bör 300.000 EUR vara tillräckligt för ett museimagasin med enkelt utförande.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att moment 46.60.75 minskas med 50.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman