Angående sänkning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin med 50.000 euro

Budgetmotion FM 45/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter