Finansmotion 47/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 47/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 46.01 Allmän förvaltning

 

 

Föreningen Mensa som finns till för speciellt begåvade människor har som en av sina hjärtefrågor att de begåvade barnen skall tas om hand i skolvärlden. På föreningens internetsidor www.mensa.se kan man läsa om dessa barn, hur man upptäcker speciell begåvning och vad man bör göra för att stimulera dessa barn. Tyvärr kan det ibland vara ett funktionshinder att vara speciellt begåvad. Inom den åländska skolan finns viss kunskap om detta och möjligheter att ta vara på dessa barn på rätt sätt men det skulle förtjäna på att uppmärksammas i ett projekt där man erbjuder information och kompentensutveckling för lärare och skolledare i landskapet kring frågeställningar om ”barn med speciella möjligheter”. Enligt 2%-regeln som Mensa använder torde det handla om ca 5 barn per årskull på hela Åland. Dessa förmågor bör tas tillvara och kan, om de får komma till sin rätt, utgöra en viktig resurs för det framtida Åland.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till motiveringen under kapitel 46.01 med följande lydelse: ”Landskapsregeringen initierar under året ett projekt för åländska skolor i syfte att uppmärksamma de speciellt begåvade barnen, deras behov och möjligheter”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm