Tillägg till motiveringen under kapitel 46.01 Allmän förvaltning

Budgetmotion FM 47/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: förvaltning, allmän förvaltning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter