Finansmotion 47/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 47/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget för moment 43.05.62

Upphovsrättskostnader

 

 

Landskapsregeringen har påbörjat en förändring av finansieringen av upphovsrättskostnaderna för TV-utsändningar. I 2007-års budget finansierades 50 000 euro av upphovsrättskostnaderna genom att belasta inkomsterna från TV-avgifterna.

I bugeten för 2008 föreslås fortsättningsvis att 50 000 euro av upphovsrättskostnaderna finansieras på motsvarande sätt.  Målsättningen från landskapsregeringen har varit att successivt överföra en allt större del av upphovsrättskostnaderna  att finansieras via TV-avgiften. Vi föreslår därför att 100 000 euro av TV-avgifterna används för täckande av upphovsrättskostnaderna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att  moment 43.05.62 sänks med 50 000 euro till 162 000 euro varvid 100 000 euro av upphovsrättskostnaderna täckes av anslaget under momentet 43.05.60

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson