Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader

Budgetmotion FM 47/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: upphovsrättskostnad, kostnad, kostnader, upphovsrätt


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter