Finansmotion 47/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 47/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Alternativ sträckning för g/c väg i Jomala, tillägg till motivering

 

Istället för att bygga g/c väg intill Nya Godbyvägen mellan Kantarellen och ÅCA vilket landskapsregeringen planerar kunde leden dras via den s.k. Jomalarakan vid Dalkarby träsk. Kostnaderna skulle bli lägre när viadukter m.m. inte skulle behövas. Förtroendevalda i kommunen har visat intresse för den alternativa dragningen av g/c vägen.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) ges följande tillägg: ”Landskapsregeringen överväger alternativ sträckning för g/c vägen i Jomala mellan Kyrkby Högstadieskola och Kantarellen".

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Carina Aaltonen

Danne Sundman