Alternativ sträckning för g/c väg i Jomala, tillägg till motivering

Budgetmotion FM 47/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: gångväg, cykelväg, väg, gc-väg, gc-väg, jomala


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter