Finansmotion 48/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 48/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget för moment 46.17.05

Utgifter för åländska studerande i Norden

 

 

I budgeten föreslås under moment 46.17.05 utgifter för åländska studerande i Norden ett anslag om 30 000 euro varav ca 25 000 euro avser kostnaderna för en studerande från Åland på den två åriga utbildningen vid Red Cross United World College i Norge. För närvarande antas en studerande vartannat från Åland utgående från att budgeten enbart tillåter detta. Övriga självstyrande områden i Norden har valt att ge en studerande årligen möjligheten att studera vid skolan som bl.a. lägger stor vikt vid att skapa miljömedvetenhet hos de studerande. För att ge bättre kontinuitet och erbjuda en elev årligen möjlighet att påbörja studier vid Red Cross United World College föreslår vi att momentet höjs med 25 000 euro till 55 000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att moment 46.17.05 höjs  med 25 000 euro till 55 000 euro samt

 

att detaljmotiveringen ändras så att första stycket får följande ordalydelse: ”Föreslås ett anslag om 55 000 euro. Av anslaget avses ca 50 000 euro för finansiering av utbildningskostnaderna för två studerande per år på den två-åriga utbildningen vid Red Cross United World College i Norge. Till utbildningen antas en studerande från Åland varje år.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson