Höjning av anslaget samt tillägg till motiveringen för moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden

Budgetmotion FM 48/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: studerande, utgift, utgifter, norden


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter