Finansmotion 48/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 48/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 48.30.20  Verksamhetens utgifter (VR)

 

På sid 270 konstateras i stycke fem att landskapsregeringen inte funnit tillräckliga förutsättningar att verkställa privatiseringen av linfärjelinjerna  Prästö-Töftö och Simskäla -Alören. Trots detta framhärdar landskapsregeringen. Man avser att ytterligare utreda saken. Dessutom föreslår man en förändring på linjerna Seglinge och Simskäla. Förändras trafiken på Seglingelinjen innebär det att en arbetsplats försvinner från Kumlinge kommun och trafiken försämras för en redan utsatt skärgårdsby.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi undertecknade

 

att stycke fem på sid 270 i detaljmotiveringen under moment 48.30.20 verksamhetens utgifter (VR) utgår.

 

 

 

Mariehamn den 15 november 2004

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

Christian Beijar

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Carina Aaltonen

Göte Wine