Ändring av motiveringen under moment 48.30.20 Verksamhetens utgifter (VR)

Budgetmotion FM 48/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter