Finansmotion 49/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen för moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund

 

 

I budgeten föreslås under moment 46.60.74 utvecklande av Bomarsund, ett anslag om 1 000 000 euro för uppförande av ett besökscenter. Satsningen som sådan är viktig och stimulerar besöksnäringen. Sedan tidigare har lagtinget dock beslutat att följande stora satsning efter det att Kultur- och kongresshuset förverkligats skulle vara en om- och tillbyggnad av Ålands Sjöfartsmuséum. Vi anser nu därför att denna ordningsföljd bör fullföljas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att  motiveringen för momentet 46.60.74 kompletteras med följande skrivning: "Projektet påbörjas efter det att om- och tillbyggnaden av Ålands Sjöfartsmuséum inletts."

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson